Sportmarketing

Sportmarketing is een beter gekozen woord dan sponsoring. We spreken tenslotte over een marketingmiddel om doelstellingen te verwezenlijken. Met dit marketingmiddel kunnen diverse doelen gerealiseerd worden, zoals bijvoorbeeld:

  • Verhoging naam- of propositiebekendheid
  • Bewerkstelligen attitudeverandering of bevestigen van een attitude
  • Relatiemarketing
  • Sales promotion
  • Traffic, en als gevolg daarvan het genereren van verkopen
  • Research & development

Sportmarketing is sympathieker als communicatie via traditionele media. Een sportmarketingproject is beter in staat op associatieve wijze merkwaarden te onderstrepen of uit te bouwen. Waar traditionele media forceert haakt sportmarketing aan bij de natuurlijk beleving van een doelgroep.