Sportmarketing

Sportmarketing

,

Sportmarketing is een beter gekozen woord dan sponsoring. We spreken tenslotte over een marketingmiddel om doelstellingen te verwezenlijken. Met dit marketingmiddel kunnen diverse doelen gerealiseerd worden, zoals bijvoorbeeld:

 • Verhoging naam- of propositiebekendheid
 • Bewerkstelligen attitudeverandering of bevestigen van een attitude
 • Relatiemarketing
 • Sales promotion
 • Traffic, en als gevolg daarvan het genereren van verkopen
 • Research & development

Sportmarketing is sympathieker als communicatie via traditionele media. Een sportmarketingproject is beter in staat op associatieve wijze merkwaarden te onderstrepen of uit te bouwen. Waar traditionele media forceert haakt sportmarketing aan bij de natuurlijk beleving van een doelgroep.

 • Exventure produceerde in mei 2012¬†een¬†tourstop…

 • De 24KIKA is het grootste…

 • Exventure is op vele manieren…

 • Exventure organiseert sinds 2010 een…

 • Exventure organiseert al sinds 2004…

 • Met het NK windsurfen is…

 • Exventure heeft een grote poule…

 • Exventure heeft in 2010, 2011…